مقام معظم رهبری

 
 شهردار کلانشهر تبریز

 ایرج شهین باهر
 
 مدیر عامل سازمان

ابراهیم محمدی
 
 SMS

سامانه پیام کوتاه سازمان میادین
 
 
 
 
 
 
 درخواست غرفه میوه
 
 فراخوان

 
 
 
  • فراخوان
  • مزایده شقایق
  • شعار سال 98 اسلاید
  • شعار سال 98
  • مدیرعامل
  • طبیعت
 
 خدمات الکترونیکی
             
 
 
 اخبار و رویدادها
در بازدید از طرح «حمایت از مادران شاغل سرپرست خانوار» عنوان شد

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان از مدیرعامل سازمان قدردانی کرد؛
در بازدید از طرح «حمایت از مادران شاغل سرپرست خانوار» عنوان شد

صحاف، معاون امور اجتماعی اداره بهزیستی استان گفت: از طرح «حمایت از مادران شاغل سرپرست خانوار» حمایت می کنیم.
سه شنبه نوزدهم آذر 1398
تعداد بازدید: 39
حق بهره برداری موقت از منافع به تعداد 28 باب مغازه واقع در بازارچه شقایق

آگهی مزایده(مرحله یک)
حق بهره برداری موقت از منافع به تعداد 28 باب مغازه واقع در بازارچه شقایق

سازمان میادین و ساماندهــی مشاغل شهـــری شهــرداری تبـــریز در نظــر دارد به استناد بند 1 – الف مصوبه شــــورای سـازمان به شماره 2667/83 به تاریخ 98/04/30 –حق بهره برداری موقت از منافع به تعداد 28 باب مغازه واقع در بازارچه شقایق جنب آپارتمانهای گلپارک بصورت یکجا به اشخاص حقیقی و حقــوقی برابر با ش
يکشنبه هفدهم آذر 1398
تعداد بازدید: 33
بازار خودرو شرق تبریز در آستانه افتتاح

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز خبر داد؛
بازار خودرو شرق تبریز در آستانه افتتاح

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای تکمیل این بازار، از افتتاح آن با مشارکت بخش خصوصی در آینده نزدیک خبر داد.
سه شنبه دوازدهم آذر 1398
تعداد بازدید: 61
مزایده دو باب سالن بازارچه انقلاب  – کیوسک های گلفروشی – غــرف نیم گز وکانکس و غرفه های عرضه محصولات کشاورزی تحت پوشش سازمان میادین واقع درسطح شهر

آگهی مزایده
مزایده دو باب سالن بازارچه انقلاب – کیوسک های گلفروشی – غــرف نیم گز وکانکس و غرفه های عرضه محصولات ...

سازمان میادین و ساماندهــی مشاغل شهـــری شهــرداری تبـــریز در نظــر دارد به استناد بند 1 – الف مصوبه شــــورای سـازمان به شماره 2667/83-98/4/30حق بهره برداری موقت از منافع دو باب سالن حدوداً به متراژ 1300 متر مربع ،واقع در میدان انقلاب اول شهرک ارم صرفا" به اشخاص حقیقی و حقــوقی برابر با شـــرا
سه شنبه پنجم آذر 1398
تعداد بازدید: 65
ساماندهی اصناف و مزاحم شهری

آگهی فراخوان طرح و ایده
ساماندهی اصناف و مزاحم شهری

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد بخشی از حیطه فعالیتی خود در مقوله (( ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری)) در شهر تبریز را از طریق برگزاری فراخوان در قالب ارائه طرح و ایده از جمعی : اساتید – صاحب نظران – پژوهشگران و دانشجویان اقدام نماید.
يکشنبه سوم آذر 1398
تعداد بازدید: 94
آرشیو Print RSS
 
 مناقصات و مزایدات
آگهی مناقصه عمومی (مرحله اول )

آگهی مناقصه عمومی (مرحله اول )

سازمان میادین و ساماندهــی مشاغل شهـــری شهــرداری تبـــریز در نظــر دارد به استناد بند 1 – الف مصوبه شــــورای سـازمان به شماره 2667/83 مورخه 98/4/30 در خصوص انجام هرگونه فراخوان و معاملات اعم از مزایده –مناقصه براساس اعتبارات بودجه مصوب طی مراحل وتشریفات قانونی.
دوشنبه بیست و نهم مهر 1398
تعداد بازدید: 70
مزایده دو باب سالن بازارچه انقلاب - یک باب مغازه بازارچه میلاد ولیعصر - 5 باب مغازه میدان خشکبار2

آگهی مزایده (مرحله دوم)
مزایده دو باب سالن بازارچه انقلاب - یک باب مغازه بازارچه میلاد ولیعصر - 5 باب مغازه میدان خشکبار2

سازمان میادین و ساماندهــی مشاغل شهـــری شهــرداری تبـــریز در نظــر دارد به استناد بند 1 – الف مصوبه شــــورای سـازمان به شماره 2667/83مورخ 98/4/30حق بهره برداری موقت از منافع دو باب سالن حدوداً به متراژ 1300 متر مربع ،واقع در میدان انقلاب اول شهرک ارم صرفا" به اشخاص حقــوقی برابر با شـــرایط
سه شنبه بیست و سوم مهر 1398
تعداد بازدید: 72
مزایده کانکس ها و چادرهای برزنتی با کاربری عرضه میوه و تره بار ، محصولات کشاورزی و دام

آگهی مزایده ( مرحله دوم)
مزایده کانکس ها و چادرهای برزنتی با کاربری عرضه میوه و تره بار ، محصولات کشاورزی و دام

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 866/83مورخه 97/02/17هیأت مدیــره محتــرم سازمان حــق بهره برداری موقت از منافع کانکس ها و چادرهای برزنتی با کاربری عرضه میوه و تره بار ، محصولات کشاورزی و دامی مطابق با لیست مندرج در شرایط و اسناد مزایده واقع در سطح ش
چهارشنبه دوم مرداد 1398
تعداد بازدید: 105
مزایده کانکس ها و چادرهای برزنتی

آگهی مزایده
مزایده کانکس ها و چادرهای برزنتی

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 866/83 مورخه 98/02/17 هیأت مدیــره محتــرم سازمان حــق بهره برداری موقت از منافع کانکس ها و چادرهای برزنتی با کاربری عرضه میوه و تره بار ، محصولات کشاورزی و دامی بمدت 1 سال مطابق با لیست مندرج در شرایط و اسناد مزایده
سه شنبه سی و یکم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید: 182
نیم گزهای واقع در سبزه میدان و یک باب مغازه واقع در بازارچه شقایق با کاربری سنگک پزی

آگهی مزایده
نیم گزهای واقع در سبزه میدان و یک باب مغازه واقع در بازارچه شقایق با کاربری سنگک پزی

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره 7646/83 مورخه 97/11/28 و 8288/83 مورخه 97/12/19 هیأت مدیــره محتــرم سازمان حــق بهره برداری موقت از منافع نیم گزهای واقع در سبزه میدان بمدت 2 سال مطابق با لیست مندرج در شرایط و اسناد مزایده و یک باب مغازه واقع در
سه شنبه بیست و هفتم فروردين 1398
تعداد بازدید: 130
مزایده مغازه های متعلق به سازمان واقع در میدان خشکبار دو ،حق بهره برداری ورودیه و باسکول میدان بزرگ میوه و تره بار

آگهی مزایده
مزایده مغازه های متعلق به سازمان واقع در میدان خشکبار دو ،حق بهره برداری ورودیه و باسکول میدان بزرگ ...

سازمـان میادیـن و سامـاندهی مشاغـل شهری شهرداری تبـریز در نظر دارد به استناد مجوزهای 7894/83 تاریخ 97/12/5 ، 7895/83 تاریخ 97/12/5 ، 7893/83 تاریخ 97/12/5 واگذاری حق بهره برداری 5 باب مغازه متعلق به سازمان واقع در میدان خشکبار دو بمدت یک سال- واگذاری حق بهره برداری ورودیه میدان بزرگ میوه و تره بار ت
شنبه هیجدهم اسفند 1397
تعداد بازدید: 149
مزایده غرف نیم گز سبزه میدان،کیوسک های گلفروشی، یک باب سالن با کاربری رستوران و یک باب مغازه پشت سالن واقع در بازارچه میلاد ولیعصر

آگهی مزایده
مزایده غرف نیم گز سبزه میدان،کیوسک های گلفروشی، یک باب سالن با کاربری رستوران و یک باب مغازه پشت سال ...

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره 7646/83 مورخه 97/11/28، 6122/83 مورخه 97/09/13 ، 6217/83 مورخه 97/09/19 هیأت مدیره محترم سازمان حق بهره برداری موقت از منافع 48 باب غرفه نیم گز واقع در سبزه میدان بمدت 2 سال – 4 دستگاه کیوسک گلفروشی بمدت مشخص شده د
پنجشنبه شانزدهم اسفند 1397
تعداد بازدید: 126
آرشیو Print RSS