مدیر عامل

جواد صدیقی مدیرعامل سازمان میادین وساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز


  دستنامه مدیرعامل سازمان میادین  و ساماندهی مشاغل شهری
                         

  پیرامون شاخص های قابل توجه در استقرار کیوسکهای شهری
توسعه شهرها همواره با ایجاد مشاغل جدید همراه است و تأمین کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان یکی از اهداف برنامه ریزان شهری است و چگونگی خدمات رسانی به برنامه ریزی مدیران شهری بستگی دارد، هرچه میزان همدلی ، همکاری و هم سویی مسئولان شهری علی الخصوص در مدیریت شهری بیشتر باشد،راه ایجاد رفاه برای شهروندان هموارتر خواهد بود .
شهر تبریز بعنوان یکی از کلانشهرهای کشور تعداد زیادی از انواع کیوسکها را در خود جای داده است و با فعالیتهای گوناگون، تحت نظارت سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری برابر وظایف قانونی و تعیین شده در اساسنامه و مصوبه شورای سازمان به ریاست شهردار کلانشهر تبریز و تفویض اختیار شهرداری مرکز به عنوان متولی امورکیوسکهای سطح شهر، برابر ضوابط ترسیم شده کارشناسی نسبت به ارائه خدمات اقدام می نمایند.
از آنجائیکه در توسعه و افزایش تعداد کیوسکهای سطح شهر، توجه به پارامترها و شاخصهای عملکردی آن از قبیل :
 1 . محدوده و حوزه استقرار بعنوان کیوسکهای محلی - ناحیه ای – منطقه ای – شهری
2 . شاخص نوع فعالیت ؛ یعنی تقسیم کیوسکها به  کیوسکهای خدمات فرهنگی - خدمات هنری- خدمات سریع - خدمات بهداشتی- موادغذایی و خدماتی
3 . شاخص زمان فعالیت و بهره برداری یعنی تعریف کیوسک به کیوسکهای عادی- شبانه روزی- شبانه
4 . شاخص مالکیت و استقرار در فضای شهری :
الف : فضاهای عمومی گذرگاههای همگانی – پارکها – تفرجگاهها
ب : فضای گروههای خاص مدارس -  ورزشگاهها - بیمارستانها و مراکز بهداشتی - پاساژها و مجتمع های صنفی و صنعتی - اماکن فرهنگی و مذهبی
5 .  رعایت شاخص استانداردهای شغلی و فعالیتی
6 . توجه در رعایت ضوابط نحوه تبلیغات محیطی بر روی کیوسکها مانند (مفاهیم آموزشی ،هشدار و آگاهی رسانی،  تبلیغات تجاری با داشتن شرایط رعایت مسائل حساس سیاسی، فنی و ایمنی ، در نظر گرفتن مبانی زیباشناختی و داشتن محتوی و کیفیت .
  7. دقت و رعایت شاخص ممنوعیت های کیوسک مانند (رعایت استاندارد حدفاصل ها به صورت متغیر در حریم سفارتخانه ها و کنسولگریها و مراکز امنیتی و پلیس و پادگانها ، مراکز مالی و اعتباری و شعب بانکها – جایگاههای سوخت گیری- رعایت حریم خطوط انتقال نیرو- واحدهای صنفی با بر تجاری کمتر از 2 متر و همچنین فواصل تعیین شده در تقاطع های میادین و ایستگاهها و مدارس و آموزشگاههای علمی  ...
 8 . دقت در رعایت شاخص محدودیتهای کیوسک مانند(رعایت استاندارد حدفاصل ها باز بصورت متغیر در ورودی ادارات عمومی و دولتی و مجتمع های قضایی- فواصل  وجود مشاغل مشابه – رعایت آیتم ها و فواصل با مبلمان اضطراری شهری مثل شیرهای هیدرانت آتش نشانی و پست برق و یا رعایت ضوابط عدم سلب دید تابلوهای اخباری و هشداری ویا ورودی منازل و پنجره های فضاهای مسکونی و سایر مدیریتهای لازم حقوقی و ... در پاسداشت حق و حقوق شهرداری، تعیین شده در تبصره 6 ماده 96 و تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداراریها و حفظ وحدت رویه که سازمان میادین بعداز تصویب موارد فوق در کمیسیونهای لازم و هیئت مدیره سازمان با هماهنگی مراجع انتظامی و قضایی، مجمع های امورصنفی مرتبط و نمایندگان فرمانداری و اداره اماکن مدنظر قرار می دهد .توجه به پارامترهای فوق از تکرار تجربه تلخ سنوات قبل در نابسامانی کیوسکهای سطح شهر و ادعای مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی بر ملک و معابر عمومی در اختیار و تملک شهرداری که در واقع متعلق به تمامی شهروندان می باشد و همچنین سایر مسائل و مشکلات و آسیب های اجتماعی از اقدام غیر تخصصی و خود سرانه افراد درجایگذاری کیوسک خواهد کاست.
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری سعی دارد با تعامل بیش از بیش، با سایر دستگاههای همسو در این امر، با اعمال برنامه های نظارتی، در حوزه فنی و اجرایی خود گام به گام به اهداف و سیاستهای ترسیم شده خود، در امورکیوسکهای سطح شهر تبریز نزدیک تر شود وبر اساس مصوبه شورای اسلامی وتاکید شهردارمحترم تبریزدکه های مدرن وشیک امروزی را که در زیباسازی شهر نقش موثری را دارا میباشند در تلاش و حرکت است.


مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز
جواد صدیقی