واحدهای سازمان

سازمـــــان میــــــادین وسامـــاندهی مشاغـل شهـــری شهرداری کلانشهرتبــــــریز

 روابط عمومی


نادر محمودی

حراست

 محمد زارع


 بازرسی علیرضا نعمتی

   
  اموراداری

 امـــور مالــی


ایرج عبدی حسابدار
ی
  


  فرهاد هدایی پور


                            تنظیم اسناد مالی

خانم صفری
  اعتبــارات

          
  محمود یوسف زاده

کارپردازی
 
 
    
            

 اموال
  
  
 رحيم سليمي
   

 امور رایانه وآمار اطلاعات


  یونس شعاعی
 .املاک


یونس دبیری امور كيوسك

 

 حسین جعفرزاده
.


امور میادین   
     حسين صدر آرا   


مسئول میدان بزرگ میوه و تره بار و خشکبار 1 و 2ناصر انگوری

 امور بازارچهالهوردی اسماعیلی


مشاور حقوقی امیر ربیعی


 عمران
امور قرارداد


شهرام احمدی


دبیر خانه
خانم محمديان

                                                                                       


 ساماندهی مشاغل شهری    غلامحسن حاتمی نظارت و تنظیم بازار

جواد نوامید


درآمد

اسماعیل بهادری

برنامه ریزی و توسعه

مسعود نخجوانی