واحدهای سازمان

سازمـــــان میــــــادین وسامـــاندهی مشاغـل شهـــری شهرداری کلانشهرتبــــــریز

 روابط عمومی


نادر محمودی

حراست

 محمد زارع


 بازرسی علیرضا نعمتی

   
  سرپرست اموراداری


حسین جعفرزاده


 امـــور مالــی


ایرج عبدی حسابدار
ی
  


  فرهاد هدایی پور


                            

  اعتبــارات و بودجه

          
  محمود یوسف زاده

 
 
    
       


 اموال
  
  
 رحيم سليمي
   

 امور رایانه وآمار اطلاعات


  یونس شعاعیسرپرست املاک


ناصر فرنودامور میادین   
     حسين صدر آرا   


مسئول میدان بزرگ میوه و تره بار و خشکبار 1 و 2ناصر انگوری

 امور بازارچهالهوردی اسماعیلی


مشاور حقوقی امیر ربیعی سرپرست فنی و عمران

محمدرضا هاشم زاده

دبیر خانه
خانم محمديان

                                                                                       


 سرپرست امور سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی    غلامحسن حاتمی
درآمد


اسماعیل بهادری

سرپرست امور قرارداد


شهرام احمدی