واحدهای سازمان

سازمـــــان میــــــادین وسامـــاندهی مشاغـل شهـــری شهرداری کلانشهرتبــــــریز

 
  
حراست

 حسن فوزی


 بازرسی علیرضا نعمتی
   

  سرپرست اموراداری

حسین جعفرزاده


 امـــور مالــی


ایرج عبدی 
 

 حسابداری
  


  فرهاد هدایی پور
 
 
                            
 

  اعتبــارات و بودجه

          
  محمود یوسف زاده
 
 
 
    
       
 
 اموال
  
  
 رحيم سليمي
   

 امور رایانه وآمار اطلاعات


  یونس شعاعی
 

 
سرپرست املاک
 
 
ناصر فرنود
 


امور میادین  


 
     حسين صدر آرا   


مسئول میدان بزرگ میوه و تره بار و خشکبار 1 و 2ناصر انگوری

 امور بازارچهالهوردی اسماعیلی


مشاور حقوقی
 امیر ربیعی سرپرست فنی و عمران

محمدرضا هاشم زاده
 


دبیر خانه
خانم محمديان

                                                                                       


 سرپرست امور سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی    غلامحسن حاتمی
درآمد


اسماعیل بهادری

سرپرست امور قرارداد


شهرام احمدی