واحدهای سازمان

سازمـــــان میــــــادین وسامـــاندهی مشاغـل شهـــری شهرداری کلانشهرتبــــــریز

 


حراست

 محمد زارع


 بازرسی علیرضا نعمتی


   
  اموراداریمختار محمد اسماعیلی سالک

 امـــور مالــی


ایرج عبدی

  روابط عمومی
 


نادر محمودی حسابدار
ی
  


  فرهاد هدایی پور


                            تنظیم اسناد مالی

خانم صفری
  اعتبــارات

          
  محمود یوسف زادهکارپردازی
 
 
 محمودصابری     
            

 اموال
  
  
 رحيم سليمي
   

 امور رایانه وآمار اطلاعات


  یونس شعاعی
 . امور كيوسك

 

 حسین جعفرزاده
.


امور میادین   
     حسين صدر آرا   


مسئول میدان بزرگ میوه و تره بار و خشکبار 1 و 2ناصر انگوری

 امور بازارچهالهوردی اسماعیلی


مشاور حقوقی امیر ربیعی


 عمران
ياشار پيوند سردرودي
امور قراردادها واملاک


شهرام احمدی
واگذاری

خانم بابایی

دبیر خانه
خانم محمديان

                                                                                        ساماندهی مشاغل شهری    غلامحسن حاتمی نظارت و تنظیم بازار

جواد نوامید


درآمد

اسماعیل بهادری

برنامه ریزی و توسعه

مسعود نخجوانی

ترخیص خودرو

یونس دبیری