منوی اصلی
 
 نظرات شهروندان گرامی
نظر شما در مورد سایت میادین چیست؟  
 مناقصات و مزایده ها
بازارچه یاغچیان

مزایده
بازارچه یاغچیان

به استناد مصوبه 83/5477 مورخه 15/9/95 هیات مدیره محترم سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، این سازمان در نظر دارد بازارچه یاغچیان واقع در شهرک یاغچیان جنب مسجد امام خمینی (ره)را از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط عمومی و اختصاصی به مدت 5 سال به فرو شگاه های بزررگ زنجیره ای واجد ش
چهارشنبه هشتم دي 1395
تعداد بازدید: 435
آگهی مناقصه محدود خرید کانکس میوه

آگهی
آگهی مناقصه محدود خرید کانکس میوه

موضوع قراردادخرید واستقرارتعداد15دستگاه کانکس میوهبرابرمصوبه هیت مدیره به شماره83/2847-18/5/95طبق مشخصات بیوستی می باشد که درصورت رضایت کارفرما 15عدددیگرنیزخریداری خواهدشد واعلام قیمت فروشنده براساس یک عدد کاانکس خواهدبود
سه شنبه بیست و سوم شهريور 1395
تعداد بازدید: 551
آگهی مزایده

آگهی مزایده

به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد بهره برداری از منافع از 1- ورودیه سبزه میدان و 2- باسکول میدان بزرگ را از طریق برگزاری مزایده به مدت یک سال به افراد حقیقی و یا حقوقی واگذار نماید.
سه شنبه هفتم بهمن 1393
تعداد بازدید: 1806
آگهی مزایده

آگهی مزایده

به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد 1- میلاد ولیعصر -2- بازارچه ستارخان را از طریق برگزاری مزایده به مدت سه سال شمسی به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید
يکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392
تعداد بازدید: 3263
آگهی مزایده

آگهی مزایده

به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد عوائد ورودیه سبزه میدان را از طریق برگزاری مزایده به مدت یکسال شمسی به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید
پنجشنبه دهم بهمن 1392
تعداد بازدید: 1800
آرشیو