منوی اصلی
 
 نظرات شهروندان گرامی
نظر شما در مورد سایت میادین چیست؟  
 مناقصات و مزایده ها
مزایده بازارچه خرید و فروش خودرو

آگهی
مزایده بازارچه خرید و فروش خودرو

به استناد مصوبه 83/6034-4/10/95 هیات مدیره محترم سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، این سازمان در نظر دارد عواید حاصل از بازارچه خرید و فروش خودرو را از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط عمومی و اختصاصی به مدت 15 ماه به افراد حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.
يکشنبه بیست و ششم دي 1395
تعداد بازدید: 614
مزایده ورودیه میدان بزرگ میوه و تره بار و میدان خشکبار 1

آگهی
مزایده ورودیه میدان بزرگ میوه و تره بار و میدان خشکبار 1

به استناد مصوبه 83/6034-4/10/95 هیات مدیره محترم سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، این سازمان در نظر دارد عواید حاصل از ورودیه میدان بزرگ میوه و تره بار تبریز و میدان خشکبار 1 را از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط عمومی و اختصاصی به مدت 15 ماه به افراد حقیقی و یا حقوقی واجد شرای
يکشنبه بیست و ششم دي 1395
تعداد بازدید: 684
مناقصه عملیات اجرایی تکمیل پروژه بازارچه انقلاب

آگهی
مناقصه عملیات اجرایی تکمیل پروژه بازارچه انقلاب

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 83/5343 به تاریخ 9/9/95 هیات مدیره سازمان عملیات اجرایی تکمیل پروژه بازارچه انقلاب را به مناقصه بگذارد. موضوع آگهی : پروژه تکمیل بازارچه انقلاب با برآورد -/11.297.853.989 ریال
دوشنبه سیزدهم دي 1395
تعداد بازدید: 506
بازارچه یاغچیان

مزایده
بازارچه یاغچیان

به استناد مصوبه 83/5477 مورخه 15/9/95 هیات مدیره محترم سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، این سازمان در نظر دارد بازارچه یاغچیان واقع در شهرک یاغچیان جنب مسجد امام خمینی (ره)را از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط عمومی و اختصاصی به مدت 5 سال به فرو شگاه های بزررگ زنجیره ای واجد ش
چهارشنبه هشتم دي 1395
تعداد بازدید: 451
آگهی مناقصه محدود خرید کانکس میوه

آگهی
آگهی مناقصه محدود خرید کانکس میوه

موضوع قراردادخرید واستقرارتعداد15دستگاه کانکس میوهبرابرمصوبه هیت مدیره به شماره83/2847-18/5/95طبق مشخصات بیوستی می باشد که درصورت رضایت کارفرما 15عدددیگرنیزخریداری خواهدشد واعلام قیمت فروشنده براساس یک عدد کاانکس خواهدبود
سه شنبه بیست و سوم شهريور 1395
تعداد بازدید: 570
آرشیو