منوی اصلی
 
 نظرات شهروندان گرامی
نظر شما در مورد سایت میادین چیست؟  
 
مهمان : 0
اعضا عضو سایت : 6
امروز : 132
ديروز : 1080
ماه : 3225
 
 مناقصات و مزایده ها
آگهی مزایده

آگهی مزایده

به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد بهره برداری از منافع از 1- ورودیه سبزه میدان و 2- باسکول میدان بزرگ را از طریق برگزاری مزایده به مدت یک سال به افراد حقیقی و یا حقوقی واگذار نماید.
سه شنبه هفتم بهمن 1393
تعداد بازدید: 1751
آگهی مزایده

آگهی مزایده

به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد 1- میلاد ولیعصر -2- بازارچه ستارخان را از طریق برگزاری مزایده به مدت سه سال شمسی به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید
يکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392
تعداد بازدید: 3221
آگهی مزایده

آگهی مزایده

به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد عوائد ورودیه سبزه میدان را از طریق برگزاری مزایده به مدت یکسال شمسی به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید
پنجشنبه دهم بهمن 1392
تعداد بازدید: 1770
مزايده عمومي

مزايده عمومي

به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد عوائد حاصل از توزین در باسکول 60 تنی داخل میدان بزرگ میوه و تره بار و بازارچه میلاد ولیعصر را از طریق برگزاری مزایده به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید.
يکشنبه هشتم دي 1392
تعداد بازدید: 1579
مزايده عمومي

مزايده عمومي

به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد بازارچه ميلاد وليعصر و عوائد وروديه سبزه ميدان را از طریق برگزاری مزایده به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید.
شنبه شانزدهم آذر 1392
تعداد بازدید: 3225
آرشیو