واحدهای سازمان

سازمـــــان میــــــادین وسامـــاندهی مشاغـل شهـــری شهرداری کلانشهرتبــــــریز

 روابط عمومی
 

نادر محمودی
 
حراست

 حسن فوزی


 بازرسی علیرضا نعمتی
   

  سرپرست اموراداری

حسین جعفرزاده


 امـــور مالــی


ایرج عبدی 
 

 حسابداری
  


  فرهاد هدایی پور
 
 
                            
 

  اعتبــارات و بودجه

          
  محمود یوسف زاده
 
 
 
    
       
 
 اموال
  
  
 رحيم سليمي
   

 امور رایانه وآمار اطلاعات


  یونس شعاعی
 

 
سرپرست املاک
 
 
ناصر فرنود
 


امور میادین  


 
     حسين صدر آرا   


مسئول میدان بزرگ میوه و تره بار و خشکبار 1 و 2ناصر انگوری

 امور بازارچهالهوردی اسماعیلی


مشاور حقوقی
 امیر ربیعی سرپرست فنی و عمران

محمدرضا هاشم زاده
 


دبیر خانه
خانم محمديان

                                                                                       


 سرپرست امور سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی    غلامحسن حاتمی
درآمد


اسماعیل بهادری

سرپرست امور قرارداد


شهرام احمدی