درباره سازمانسازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری طبق موارد مندرج در اساسنامه براساس ماده 84 قانون شهرداری و بند پانزده ماده هفتادویک قانون تشکیلات وظایف و انتصابات شوراهای اسلامی کشور تأسیس و وابسته به شهرداری    می باشد. دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و مطابق مفاد مواد اساسنامه و قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و عرضه توزیع میوه مصوب سال 1358 و آئین نامه های اجرائی مربوط طبق اصول بازرگانی اداره می شود

یکی از زیر مجموعه های سازمان میادین شهرداری تبریز، معاونت بازرگانی و بهره برداری بوده که از وظایف مهم آن تحقق اصل 44 و همچنین ایجاد ارتباط در امر سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های زیر ساختاری سازمان می باشد. لذا احداث و توسعه بازارهای روز میوه و تره بار و فرآورده های دامی و کشاورزی جهت دسترسی آسان مصرف کنندگان در نقاط مختلف شهر با مشارکت بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، همچنین ایجاد بازارهای فروش موضعی و جایگاه های موقت برای عرضه محصولات در محلهای مجاز مورد تأیید دوائر ذیربط و نیاز به گسترش میادین و بازارهای روز میوه و تره بار از سیاست و چشم اندازهای میان مدت این معاونت می باشد.

همچنین مطالعه و بررسی در زمینه ایجاد صنایع و تأسیسات جنبی میادین مانند کارخانجات تولید جعبه و بسته بندی و صنایع غذایی و غیره و ارائه اینگونه طرحها به بخش های خصوصی جهت سرمایه گذاری و مشارکت از فعالیتهای تحت پوشش این بخش می باشد.

معیارهای برنامه ریزی و ساماندهی این معاونت در پروژه های مشارکتی براساس ضوابط مکانیابی و تحلیل منطقه ای، تجاری و ابزاری برای مکانهای مفروض بوده و امکان تأمین زمین برای احداث تأسیسات فعلی و گسترش آتی آن برحسب ضرورت در نظر گرفته می شود. از آنجائیکه مراکز فروش کالاها و فرآورده های کشاورزی و دامی ماهیت اقتصادی دارند روش مکان یابی آنها مبتنی بر تحلیل اقتصادی می باشد. همچنین پیش بینی های مربوط به جمعیت و لحاظ کردن فاکتورهای مربوط به جغرافیای انسانی و نگاه منطقی و واقع بینانه به پروژه، در نظر گرفتن نیاز حال و آینده هر منطقه با توجه به رشد و توسعه شهر و در نهایت استفاده بهینه از فضا با بهره گیری از آخرین دستاوردهای تکنولوژی برای سرویس دهی، طرحها و پروژه های اجرایی این سازمان را به حداکثر درجه مطلوبیت رسانده است.

تحلیل های اولیه بمنظور اخذ اطلاعات حاصل از تحقیقات منطقه ای جهت تخمین پتانسیل پذیرش و نیازمندی منطقه به مراکز فروش جدید از پارامترهای مهم در پروژه های مشارکتی می باشد. افزون بر این الگوی جمعیت، وضعیت ناهمگون بافت شهری، معضلات ترافیکی، انواع آلودگی های صوتی، شیمیایی و غیره از مواردی است که ضرورت اجرای پروژه های زیرساختی، تعریف شده با اهداف این سازمان در سطح شهر هر چه بیشتر نمایان می سازد. در این راستا معاونت بازرگانی و بهره برداری سازمان در سالجاری اقدام به نشر آگهی فراخوان عمومی (در طی چند نوبت ) جهت مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های مدنظر از قبیل پروژه احداث میدان میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی و دامی شرق تبریز، پروژه احداث سیتی سنتر، پروژه احداث بازارهای محلی در نقاط مختلف شهر نموده که در طی این مدت کوتاه شاهد بهره برداری چندین بازارچه محلی از قبیل بازارچه  :  ائل ایستین، شهید صمدی، میثاق باغمیشه، شهید یاغچیان، ماکسیموم ولیعصر با همکاری شهرداریهای برخی مناطق بوده ایم.

اهم فعالیت های مشارکتی سازمان شامل :

1- پروژه احداث میدان میوه و تره بار و فرآورده های دامی و کشاورزی شرق تبریز.

2- پروژه احداث بازارهای محلی در نقاط مختلف شهر.

3- پروژه احداث سیتی سنتر.

4- پروژه ساماندهی 36 مغازه سبزه میدان

5 – پروژه ساماندهی کیوسکهای سطح شهر.

و ...

اجرای این پروژه ها موجب سهولت دسترسی شهروندان به بازارهای روز میوه و تره بار و ارزاق عمومی در نقاط مختلف شهر گردیده همچنین جلوگیری از بروز مشکلات ترافیکی ( در ایجاد سفرهای درون و برون شهری با هدف خرید میوه و مایحتاج عمومی با قیمت مناسب )، امکان نظارت بر قیمت محصولات ارائه شده امکان کنترل کیفیت محصولات ارائه شده، امکان عرضه مستقیم محصولات توسط تولیدکنندگان در این بازارها، ایجاد بورس و رقابت بین تولیدکنندگان در جهت تعدیل قیمت ها از آثار مثبت این پروژه ها می باشد.

در راستای سیاستهای سازمان مبنی بر اجرای پروژه های مشارکتی با چشم اندازهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و جهت تحقق رسالت خطیر خدمت رسانی به شهروندان این معاونت با تشکیل کمیته راهبردی اقدام به انجام مطالعات پژوهشی لازم در اجرای پروژه های موردنظر نموده که مطالعه، جمع بندی و نتیجه گیری و ارائه راهکارهای اجرایی از اهم وظایف این کمیته می باشد. امید است با اجرای این پروژه ها شاهد افزایش خدمت رسانی به شهروندان و همچنین شهری زیبا و سالم باشیم.ص/10/9


اساس نامه سازمان میادین ومشاغل شهری شهرداری تبریز : با رعایت بند 18 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 7 آیین نامه اجرائی ماده 31 قانون نو سازی و عمران شهری  وقانون  نحوه تقویم ابنیه ، املا ک واراضی  مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370 وبر اساس مفاد ماده 84 قانون شهرداری  وبند 15 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران  مصوب 1/3/1375 اساس نامه سازمان میادین وساماندهی مشاغل شهری  شهرداری کلانشهر تبریز را در 24 صفحه مشتمل ب 4فصل ، 38 ماده و39 تبصره و 98 بند تهیه وتنظیم گردیده است.که مورد تایید وموافقت وزارت کشور می باشد.

اهداف سازمان: هدف از تشکیل سازمان ایجاد تسهیلات لازم در امر تهیه وتوزیع  میوه وتره بار و فرآمردهای کشاورزی  درجهت حمایت از تولید کنندگان ( با الویت  فعالیتهای کشاورزی - باغی )  میباشد . تا بتواند مسیر حرکت  محصولات مذکوررا از تولید به توزیع با اصول صحیح هدایت نماید و همچنین سازمان دادان به مشاغل شهری  با رعایت طرح های جامع ، تفصیلی  ومقررات موضوعه است.

ارکان سازمان:

الف- شورای سازمان

ب- هیت مدیره سازمان

ج- مدیر عامل سازمان

د- حسابرس( بازرس)

شورای سازمان :

الف- شهردار تبریز به عنوان رییس شورا

ب- معاون خدمات شهری شهرداری تبریز

ج- سه نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار و تایید استاندار

 هیت مدیره سازمان :

الف- معاون خدمات شهری شهرداری تبریز به عنوان عضو اصلی و رییس هیت مدیره

ب- دو نفر کارشناس خبره وآگاه به مسائل مربوط با پیشنهاد شهردار وتصویب شورا و حکم رییس شورا

ج- یک نفر عضو علی البدل

( مدت ماموریت اعضای هیت مدیره چهار سال می باشد که تجدید انتخاب آنان  بلامانع می باشد.

مدیر عامل سازمان :

 مدیر عامل بالاترین مقام ادری واجرائی سازمان است که بر کلیه واحدهای  تابعه سازمان سرپرستی  ونظارت  داشته و مسئول  جریان امور و منافع و سرمایه  واموال و دارائی  سازمان  واجرای  مفاد اساسنامه و  مصوبات  شورا و هیت مدیره سازمان می باشد ودر مقابلاین دو مرجع مسئول است.