منوی اصلی
 
 نظرات شهروندان گرامی
نظر شما در مورد سایت میادین چیست؟  
تاریخ : يکشنبه 13 خرداد 1397     |     کد : 1313

در خصوص روان سازی تردد خودروها به بازار خودرو تبریز واقع در شهرک مبل و خودرو مایان صورت گرفت :

بازدید مجری آزاد راه های آذربایجان شرقی و غربی از بازار خودرو تبریز

به گزارش روابط عمومی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز ، اروجعلی علیزاده مجری آزاد راه آذربایجان شرقی و غربی و هیئت همراه و نماینده شرکت مهندسین مشاور کاوش راه به همراه ابراهیم محمدی مدیر عامل سازمان میادین از بازار خودرو تبریز واقع در شهرک مبل و خودرو مایان بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز ،  اروجعلی علیزاده مجری آزاد راه های آذربایجان شرقی و غربی   و هیئت همراه  و نماینده شرکت مهندسین مشاور کاوش راه   به همراه ابراهیم محمدی  مدیر عامل سازمان میادین  از بازار خودرو  تبریز  واقع در شهرک مبل و خودرو  مایان  بازدید کردند .  
شایان ذکر است در این بازدید راههای دسترسی  به بازار خودروتبریز ( راههای ورود ی و خروجی به بازار خودرو)  در  جهت  روان سازی تردد خودروها بررسی شد .  


فیروز سلمانپور