منوی اصلی
 
 نظرات شهروندان گرامی
نظر شما در مورد سایت میادین چیست؟  
تاریخ : چهارشنبه 23 خرداد 1397     |     کد : 1323

جلسه مشترک اعضای کمیسیون بند 20 ماده 55 سازمان با هیئت امناء سبزه میدان

به گزارش روابط عمومی سازمان میادین وساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز ، جلسه ای با حضور مدیر عامل سازمان ، اعضای کمیسیون بند 20 ماده 55 سازمان و هیأت امناء سبزه میدان به منظور بررسی مشکلات ترافیکی سبزه میدان و رفع سد معبر ، در محل سازمان میادین تشکیل شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان میادین وساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز ،  جلسه ای با حضور مدیر عامل سازمان ،  اعضای کمیسیون بند 20 ماده 55 سازمان  و هیأت امناء سبزه میدان  به  منظور بررسی مشکلات  ترافیکی سبزه میدان  و رفع سد معبر  در محل  سازمان میادین  تشکیل شد . 
  با توجه به اینکه برخی از صنوف در محوطه داخلی سبزه میدان باعث  سد معبر و ایجاد مزاحمت برای اصناف و مراجعه کنندگان می شوند مقرر گردید طی بازدید میدانی از محل سبزه میدان و بررسی طرح پیشنهادی از طرف هیئت امناء سبزه میدان در خصوص رفع سد معبر در جلسه بعدی تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردد. 
مدیر عامل سازمان هم در پایان جلسه  ضمن تشکر از زحمات هیأت امنا ء سبزه میدان ، رفع مشکلات و اتخاذ تصمیات را منوط به همکاری و تعامل بیشتر هیأت امنا ء سبزه میدان  با سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری کلانشهر تبریز دانست.

 


فیروز سلمانپور