منوی اصلی
 
 نظرات شهروندان گرامی
نظر شما در مورد سایت میادین چیست؟  
تاریخ : دوشنبه 29 مرداد 1397     |     کد : 1348

آگهی مزایده

مزایده بازارچه میلاد ولیعصر

به استناد مصوبه شماره 3592/83-97/5/17 هیات مدیره سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد عواید بهره برداری از سالن بازارچه میلاد ولیعصر جهت عرضه محصولات گوشتی و آبزیان و پروتئین و رستوران داخل سالن و دو باب مغازه پشت سالن جهت عرضه میوه و تره بار را بصورت جداگانه و از طریق برگزاری مزایده عمومی ، با شرایط عمومی به مدت یکسال به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید.


آگهی مزایده 
به استناد مصوبه شماره 3592/83 -97/5/17 هیات مدیره سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد عواید بهره برداری از سالن بازارچه میلاد ولیعصر جهت عرضه محصولات گوشتی و آبزیان و پروتئین و رستوران داخل سالن و دو  باب مغازه پشت سالن جهت عرضه میوه و تره بار را بصورت جداگانه و از طریق برگزاری مزایده عمومی ، با شرایط عمومی به مدت یکسال به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید.
1. مدت قرارداد از تاریخ تحویل به مدت یک سال شمسی می باشد.
2. قیمت پایه سالن بازارچه به متراژ 368 متر جهت عرضه محصولات گوشتی و آبزیان و پروتئین و رستوران داخل سالن 
3. براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ -/130/000/000 ریال بصورت ماهانه  
4. قیمت پایه غرفه  به متراژ 19/5 متر براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری جهت عرضه میوه و تره بار به مبلغ -/12/000/000 ریال بصورت ماهانه.    
4. قیمت پایه غرفه  به متراژ  تقریبی 35/5 متر براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری جهت عرضه میوه وتره بار به مبلغ -/30/000/000 ریال بصورت ماهانه.
5. مدت قبول پیشنهادات از روز دوشنبه  مورخه 97/6/5 تا آخر وقت اداری روز یکشنبه  مورخه 97/6/18 
می باشد و پیشنهادها راس ساعت 14/30 روز یکشنبه  مورخه 97/6/18 مفتوح خواهد شد.
6. مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده در شرایط اسناد مزایده اعلام خواهد شد.
7. داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان واقع در ولیعصر- خ توانیر شمالی – جنب آپارتمانهای گلپارک – ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند.
8. چنانچه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
9 . هزینه های چاپ آگهی و حق الزحمه کارشناس رسمی به عهده برندگان مزایده می باشد.  
10. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
11 . سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
 
       تاریخ انتشار : 97/6/5
 
ابراهیم محمدی - مدیرعامل 
 سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری تبریز


فیروز سلمانپور
نوشته شده در   دوشنبه 29 مرداد 1397  ساعت  10:44   توسط   فیروز سلمانپور    تعداد بازدید  136
ویرایش شده در پنجشنبه 1 شهريور 1397 ساعت 09:51 توسط فیروز سلمانپور
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :