منوی اصلی
 
 نظرات شهروندان گرامی
نظر شما در مورد سایت میادین چیست؟  
تاریخ : پنجشنبه 22 خرداد 1399     |     کد : 1568

  آگهی مزایده ( مرحله دوم )

کانکس و چادر عرضه میوه و محصولات کشاورزی

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد حق بهره برداری موقت از منافع تعدادی کانکس و چادر عرضه میوه و محصولات کشاورزی را بمدت معین و قید شده در اسناد مزایده به اشخاص حقیقی وحقوقی با شرایط اختصاصی واگذارنماید .

  آگهی مزایده ( مرحله دوم )
 
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز
در نظر دارد حق بهره برداری موقت از منافع تعدادی کانکس و چادر عرضه میوه و محصولات کشاورزی
را بمدت معین و قید شده در اسناد مزایده
به اشخاص حقیقی وحقوقی با شرایط اختصاصی واگذارنماید .
متقاضیان می توانند جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده در اوقات اداری
از روز دوشنبه مورخه 19/3/1399 تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخه  2/4/1399
به امور حقوقی و امور قراردادهای سازمان
واقع در خیابان توانیر جنب آپارتمانهای گلپارک - ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند.

 
ابراهیم محمدی – مدیرعامل سازمان


PDF چاپ چاپ